Opłaty za naukę w Polskiej Szkole Sobotniej PLCA w roku szkolnym 2018-2019 wynoszą:

£ 70 – opłata za trymestr za jedno dziecko,
£ 50 – opłata za trymestr za drugie dziecko,
£ 40 – opłata za trymestr trzecie dziecko,
Bezpłatnie- czwarte dziecko i następne

Depozyt za dyżury rodzicielskie: £30 od rodziny za rok szkolny.

Opłatę za naukę w Polskiej Szkole Sobotniej należy wpłacać na konto PLCA w terminie przewidzianym przez władze szkoły tj.
Wpłata depozytu za dyżury rodzicielskie – do 15.10.2018
Term I – do 31/10/2018
Term II- do 31/01/2019
Term III- do 30/04/2019

Dane do przelewu:

Tytuł wpłaty: Nazwisko i imię dziecka oraz numer trymestru, za który uiszczana jest opłata (np. Kowalska Anna 1, Nowak Z. dep, Piotrowski K. 2).

Account Name: The Polish Language and Culture Association (PLCA)

Sort code: 08-92-99 Account name: 65686773