PLCA  ośrodek kulturalno-oświatowy w Bedford

The Polish Language and Culture Association (PLCA)

PLCA jest organizacją charytatywną, która swą działalność skupia na szeroko pojętej edukacji, swoje projekty realizuje w różnych formach –  kształcenia i szkolenia oraz organizowania projektów   i   kampanii edukacyjno-społecznych, organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, nie tylko promujących polskie tradycje i kulturę, ale także integrujących Polonię ze społeczeństwem brytyjskim.
PLCA kładzie silny nacisk na partnerstwo pomiędzy trzema sektorami: Edukacyjnym, Integracji  społecznej oraz Kultury.
Głównym celem naszej organizacji jest prowadzenie działalności edukacyjno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży, organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, nie tylko promujących polskie tradycje i kulturę, ale także integrujących Polonię ze społeczeństwem brytyjskim.
Działalność naszej organizacji obejmuje:
 • wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności w zakresie wychowania, kształcenia oraz kształtowania pozytywnych postaw,
 • doskonalenie umiejętności , budowanie pewności siebie i pobudzanie kreatywności,
 • wspieranie osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, w tym przeciwdziałania wykluczaniu społecznemu (izolacji społecznej)
 • rozpowszechnianie kultury, sztuki i tradycji,
 • promowanie integracji i spójności społecznej w różnych formach działalności.
Formy działalności PLCA:
 • zajęcia w Polskiej Szkole Uzupełniającej dla dzieci w wieku od 3 lat do poziomu  A-Level;
 • warsztaty językowe, kulturalne i artystyczne dla dzieci i młodzieży;
 • warsztaty i konsultacje dla rodziców;
 • nauczanie języka polskiego jako obcego;
 • nauczanie języka angielskiego;
 • zajęcia dodatkowe w szkołach lokalnych;
 • współpracę z lokalnymi szkołami;
 • organizowanie imprez artystyczno-kulturalnych;
 • współpracę z organizacjami polonijnymi i lokalnymi
Jesteśmy organizacją, która została powołana do życia z potrzeby stworzenia w Bedford ośrodka kulturalno-edukacyjnego, służącego całej lokalnej społeczności, bez względu na jakiekolwiek podziały.
Wierzymy, że klucz do samowystarczalności i rozwoju nowych społeczności leży w zakresie kształcenia i szkolenia oraz organizowania projektów  i  kampanii edukacyjno-społecznych.
PLCA kładzie silny nacisk na partnerstwo pomiędzy trzema sektorami: Edukacyjnym, Integracji  społecznej oraz Kultury.
Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju współpracę, ciekawe pomysły oraz kreatywnych ludzi.

Stowarzyszenie Kultury i Języka Polskiego (PLCA) jest instytucją społeczną zarejestrowana jako organizacja charytatywna przez Charity Commision pod numerem 1170478.

Więcej o historii PLCA

Inauguracja pierwszego roku szkolnego w Polskiej Szkole Sobotniej PLCA

Po sukcesie spektaklu „Przygody jeża spod miasta Zgierza”, zachęcone przez rodziców, przy wsparciu przyjaciół i rodzin rozpoczęłyśmy naszą przygodę, która w przeciwieństwie do nauki w szkole nie przebiegała od najłatwiejszego do najtrudniejszego poziomu, lecz odwrotnie.
Na początek po kilkudniowej „burzy mózgów”, zdając sobie sprawę, że nasze pomysły powinny być docenione w przyszłości, a każda decyzja powinna być odpowiedzialna, wspólnymi siłami wymyśliłyśmy nazwę naszej organizacji. Już wtedy wiedziałyśmy jedno, że nie poprzestaniemy na prowadzeniu polskiej szkoły sobotniej, a nasza organizacja będzie, nie tylko placówką kulturalno-oświatową, ale również ośrodkiem wspierającym integrację Polaków ze społeczeństwem brytyjskim. Chciałyśmy, aby nazwa naszej organizacji była odzwierciedleniem naszych myśli i idei, które nam przyświecały od poczatku, aby była zrozumiała i łatwa do zapamiętania, nie tylko dla Polaków, ale również dla Brytyjczyków.
I tak powstało PLCA, czyli The Polish Languge and Culture Association, a w naszym ojczystym języku Stowarzyszenie Kultury i Języka Polskiego, te dwa aspekty kultura i język są dla nas najważniejsze.
Kolejnym etapem było znalezienie motta, które zdecydowanie kojarzyło nam się z przyszłością, ponieważ może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale o przyszłość następnych pokoleń dbamy już dzisiaj. Nasz wybór padł na słowa wypowiedziane przez wielkiego Polaka – Jana Pawła II, który pięknie powiedział, że „Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro”, a w logo naszej organizacji znalazł się słonecznik, który symbolizuje dziecięcą radość i słońce oraz przywołuje wspomnienie rodzinnego kraju, w którym słoneczniki śmieją się do przechodniów.
Udało nam się również na bazie naszej nazwy PLCA stworzyć główne cele, które w języku angielskim doskonale oddają to co robimy każdego dnia. P-Passion for education, L-Leading to success, C-Community integration, A-Ambition for the future.
I tak po pokonaniu wielu zakrętów, które napędziły nasz pociąg rozpoczęliśmy pierwszy rok szkolny 2013/14, który niewątpliwie pozostanie w naszej pamięci na zawsze. 21 września 2013 roku naukę w szkole rozpoczęło  sześćdziesięcioro uczniów, którzy z uśmiechem na twarzach, w czerwonych czapeczkach, z napisem PLCA i woreczkami w rękach stali na płycie boiska w oczekiwaniu na swoich nauczycieli.
Każda klasa pod kierownictwem nauczyciela, po zrobieniu sobie pamiątkowego zdjęcia ruszyła w swoją klasową i indywidualną podróż. Jednakże to nie byli wszyscy, ponieważ w ciągu pierwszego trymestru liczba uczniów naszej szkoły rosła, aby już w styczniu 2014 roku wzrosnąć do ponad stu, uczących się w sześciu klasach – kilku grupach wiekowych, w których program nauczania i zajęcia dostosowane były do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. W klasach 0- II prowadzone było nauczanie zintegrowane wzbogacone o zajęcia z zakresu kultury i religii. W klasach starszych uczniowie nie tylko poznawali tajniki języka polskiego, ale także uczyli się historii, kultury i geografii Polski oraz religii i etyki.
W ofercie szkoły od początku nie brakuje również zajęć dla maluchów, które co sobotę mogą stawiać swoje pierwsze edukacyjne kroki. Wszystkie zajęcia mają na celu przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania w latach późniejszych oraz wspieranie ich prawidłowego rozwoju intelektualnego. W grupie wiekowej 3-5 lat organizowane są również zajęcia sensoryczne stymulujące ich prawidłowy rozwój sensoryczno- motoryczny. Pierwszy rok szkolny obfitował w wiele różnych wydarzeń, które ubarwiały i uzupełniały cotygodniową edukację. Większość z nich zapisała się już na stałe w kalendarzu szkolnym. Są to pasowanie na ucznia, festiwale świąteczne, wycieczki edukacyjne, spektakle oraz udział uczniów w różnych konkursach i imprezach o zasięgu lokalnym i krajowym.
Kolejne wydarzenia to: akcja-malowanie flagi (KolorujeMY) , Pasowanie na ucznia, Dzień Niepodległości, wyjazdy na spektakle do Londynu, Festiwal Świąteczny, występy zespołu szkolnego podczas lokalnych wydarzeń (m.in. w RPBC, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), Jasełka, Bal Przebierańców, spektakl grupy teatralnej z Polski, Kiermasz Wiosenny, konkurs na ozdobę wielkanocną, wyróżnienie prac uczennic szkoły w konkursie plastycznym zorganizowanym przez „Dziennik Polski” oraz udział w obchodach dnia dziecka w Bedford i St.Ives. Spektakularnym sukcesem szkoły PLCA było zdobycie przez naszą uczennicę I nagrody w kategorii 10-13lat, na Festiwalu Poezji „Wierszowisko” Londyn 2014.
Byliśmy także na kilku wycieczkach, m.in. na „Wesołym Dniu Dziecka” w Laxton Hall.Od początku program nauczania w szkole oparty jest na Podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się poza granicami, opracowaną przez MEN, a nasza szkoła ściśle współpracuje z Polską Macierzą Szkolną, która sprawuje nadzór nad wszystkimi szkołami polskimi w Wielkiej Brytanii. Rozpędzony we wrześniu pociąg wyhamował lekko w lipcu 2014, aby podczas postoju wręczyć uczniom PLCA pierwsze świadectwa i nagrody. I tak rok szkolny 2013/14 zakończył się pomyślnie, nauczyciele i uczniowie udali się na zasłużone wakacje, a dyrekcja szkoły po króciutkim wypoczynku do planowania kolejnego roku szkolnego.

Partnerzy i nasi Przyjaciele

Z biegiem czasu i naszej wspólnej podróży do pociągu PLCA zaczęli wsiadać nie tylko mali pasażerowie, spragnieni poznawania tradycji, kultury i języka polskiego, czy ich wspaniali rodzice. Wsiedli również nasi przyjaciele i partnerzy, którzy z różnych powodów pomagają nam w lepszym funkcjonowaniu naszej organizacji. Wśród tego grona są przedstawiciele lokalnych biznesów, lokalnych władz, przedstawicieli różnych innych organizacji pozarządowych,polonijnych. Wspierają nas również PMS, Wspólnota Polska oraz Ambasada. Nasza organizacja jest członkiem National Resource Centre for Supplementary Education, Bedford Borough Council Equality and Diversity Network, Bedford Advice Network, gdzie możemy dzielić się naszymi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi współpracy lokalnych serwisów i różnych organizacji ze społecznością polską.