Nasze inicjatywy

Nasz główny cel – budowanie pozytywnych relacji między polską społecznością a lokalnymi mieszkańcami – jest osiągany poprzez:
  • organizowanie wydarzeń inspirowanych polską kulturą, sztuką i historią
    aranżowanie spotkań dla społeczności prezentujących różne kultury i obyczaje
  • przedstawianie prezentacji na temat polskiej mniejszości narodowej i polskiej kultury oraz PLCA
  • wolontariat
  • współpracę z lokalnymi serwisami i instytucjami
  • współpracę z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi mediami

Promocja kultury i języka polskiego

Kultura jest wspaniałym narzędziem do budowania silnych relacji. Uważamy, że różnorodne wydarzenia oferowane przez nas dają mieszkańcom Bedford i okolic możliwość zaangażowania i poznania kultury w wielu formach twórczych. Organizujemy warsztaty adresowane do odbiorców w różnym wieku, obchodzimy tradycje polskie, angielskie oraz innych społeczności. To wszystko pozwala uczestnikom naszych wydarzeń stać się częścią różnorodnej kultury lokalnej społeczności.

Wydarzenia kulturalne

PLCA co roku zaprasza mieszkańców Bedford i okolic do odkrywania polskiej kultury w ramach różnych projektów.

BEDFORD HERITAGE DAY 2017

pierwsza edycja wydarzenia organizowanego pod patronatem Ambasady Polskiej w Londynie w ramach projektu Polish Heritage Day odbędzie sie 21 maja 2017. Głównym zadaniem wydarzenia jest promocja kultury polskiej, świętowanie różnorodności kulturowej Bedford oraz pokazanie integracji lokalnej społeczności. W tym roku motywem dominującym będzie taniec i sztuka jako uniwersalne języki przekazu. Imprezie towarzyszyć będzie konkurs plastyczny pt. „What does your heritage mean to you?” Przeprowadzone będą prezentacje dotyczące Polski, naszego dziedzictwa kulturowego oraz historii emigracji polskiej w Bedford. Wydarzenie to uświetnią goście zarówno ze strony polskiej, jak i brytyjskiej. Nie zabraknie też polskiego jedzenia i książek

POLSKI FESTIWAL BEDFORD

organizowany jest wiosną, pozwala na poznawanie polskiej muzyki, tańca, teatru czy sztuki oraz promuje polskich przedsiębiorców. Jest doskonałą okazją nie tylko do promowania polskiej kultury i tradycji, ale także integracji społeczności polskiej ze społecznością lokalną. Wydarzenie to podzielone jest na dwie części – artystyczną i kiermaszową. Biorą w nim udział przedstawiciele polskich lokalnych organizacji, polscy przedsiębiorcy działających na terenie Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciele lokalnych władz i organizacji, w tym urzędu miasta, a także przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych, które pragną rozwijać swoją współpracę ze społecznością polską.

Wzbogacanie lokalnej różnorodności

Działalność PLCA ma na celu budowanie społecznej jedności i pokazywanie wzajemnej interakcji między społecznościami o różnym podłożu kulturalnym, której rezultatem są wspólne projekty promujące tolerancję, wyrozumiałość, wolność oraz równość.
PLCA jest członkiem Equality&Diversity Network przy Bedford Borough Council, uczestniczymy w różnorodnych wydarzeniach, współorganizowaliśmy wydarzenie, którego tematem było „Social Isolation”.
Uczestniczymy również w spotkaniach z innymi grupami mniejszościowymi skupionymi pod parasolem projektu „Bedford As One”, gdzie mamy możliwość poznawanie przedstawicieli nowych organizacji działających na terenie naszego hrabstwa, wymiany doświadczeń i informacji.

Wolontariat

Wolontariat w PLCA to sposób na zrobienie czegoś pozytywnego i inspirującego dla lokalnej społeczności oraz zwiększenie szansy na zatrudnienie poprzez zdobyte doświadczenie i umiejętności. PLCA to także miejsce, gdzie można poznać nowych ludzi i spędzić czas w miłej atmosferze.
To wkład, opinie i pomoc ze strony wolontariuszy czynią z PLCA wyjątkową organizację. Dzięki nim nasze projekty i sama organizacja zyskują dodatkową wartość i różnorodność.