Współpraca z innymi organizacjami

PLCA jest członkiem Equality and Diversity Network przy Bedford Borough Strategic Partnership oraz członkiem Supplementary Schools Network przy urzędzie miasta w Luton. Oczywiście, nasza organizacja współpracuje z Konsulatem RP  i Polską Macierzą Szkolną, ale jest też otwarta na brytyjskie podmioty takie jak National Resource Centre for Supplementary Education i The Bedford Borough Strategic Partnership. Jest wspierana  przez Bedfordshire Rural Communities Charity i Harpur Trust, która od 400 lat pomaga ludziom i organizacjom z regionu.
NRCSE jest organizacją, która czuwa nad jakością działalności w sektorze edukacji uzupełniającej w Wielkiej Brytanii. Organizacja wspiera placówki zarejestrowane w zakresie treningów kadry, organizacji pracy szkoły zgodnie z wymaganiami brytyjskiego prawa oraz nadaje certyfikaty jakości pracy. PLCA w roku 2015 uzyskało Bronze Award, a obecnie pracuje nad uzyskaniem Silver Award.
http://www.supplementaryeducation.org.uk/
Healthwatch Bedford Borough jest organizacją, która daje głos społeczeństwu w sprawie oceny opieki zdrowotnej i socjalnej na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym. Poprawiając działania różnych serwisów dzisiaj, wpływa na kształt i jakość tej opieki w przyszłości. Dzięki swojej działalności Healthwatch ma możliwość poprawy usług medycznych w naszym mieście. Organizacja ta reprezentuje głos użytkowników różnych serwisów w sposób niezależny i obiektywny.
Misją organizacji Healthwatch Bedford Borough jest konsultowowanie, angażowanie i informowanie szerszej społeczności w uczciwy, przejrzysty i realistyczny sposób poprzez wpływanie na poprawę jakości serwisów oraz ich dostępności dla wszystkich mieszkańców miasta, mając na uwadze poszanowanie ich prawa do równości i różnorodności.
http://www.healthwatchbedfordborough.co.uk/

Integracja społeczna

Ze spisu powszechnego z 2011 roku wynika, że Polacy stanowią 12 proc. populacji Bedford – 80-tysięcznego miasta, położonego godziny 60 mil na północ od centrum Londynu. Według ostatnich badań demograficznych ta liczba wzrosła w ostatnich latach nawet do 17 proc., a jak pokazują statystyki lokalna społeczność mówi ponad 130 językami. W tych realiach żyją obok siebie ludzie, różni pod wieloma względami, nie tylko rasy, narodowości czy kultury, ale również różnorodni ze względu na tożsamość czy indywidualne doświadczenia. Życie w takim środowisku nie tylko stawia mieszkańcom wyzwania, ale daje również  wiele możliwości do współpracy, wzajemniego poznawania się i przenikania kultur oraz tworzenia wspólnej i wyjątkowej lokalnej społeczności.

Współpraca z lokalnymi szkołami

Jednym z głównych obszarów działania organizacji jest prowadzenie Polskiej Szkoły Uzupełniającej, która współpracuje z angielskimi ośrodkami edukacyjnymi, jak St Thomas More Catholic Teaching School, Beauchamp Middle School, Priory Lower School, St. Joseph’s Catholic Lower School, Camestone Lower School, Shackleton Primary school oraz Bedford College.
Dzięki ścisłej wpsółpracy z angielskimi szkołami w Bedford, polskie dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w zajęciach języka polskiego w szkole, w której uczą się na co dzień, w czasie tzw. After School Club oraz Lunch Club. Podczas cotygodniowych  spotkań uczniowie  otrzymują profesjonalne wsparcie w procesie nauki pisania i czytania w języku polskim, jak również poznają kulturę, geografię i obyczaje Polski. Poprzez prace stylistyczne, artystyczne, a także ciekawe zabawy językowe mogą zaprezentować swoje umiejętności rówieśnikom ze szkoły, dzięki czemu wzrasta ich poczucie wartości  i przynależności do grupy. W tym miejscu warto wspomnieć, że naszymi uczniami są również dzieci, dla których język polski nie jest pierwszym językiem, a zainteresowanie nim oraz kulturą polską rozwija się wraz z nawiązywaniem szkolnych przyjaźni z polskojęzycznymi dziećmi.
Nasza kadra wspiera także uczniów i rodziny dla których język angielski jest drugim językiem. Nauczyciele pracujący w klasach oraz podczas indywidualnych sesji pomagają w zdobyciu umiejętności językowych, które pozwalają na opanowanie i pełne zrozumienie treści angielskiego programu nauczania. Zajmujemy się także tłumaczeniami spotkań oraz dokumentacji i korespondencji szkolnej, w sytuacjach gdy pojawiają się bariery językowe. Pomagamy więc w procesie integracji i aklimatyzacji nie tylko polskim uczniom i ich rodzinom, ale szeroko pojętej społeczności szkolnej.

Współpraca z organizacjami i instytucjami polonijnymi i polskimi

Polska Macierz Szkolna w Londynie

Polska Macierz Szkolna jest organizacją charytatywną zarejestrowaną w Anglii i Walii, stowarzyszającą polskie szkoły uzupełniające oraz osoby zaangażowane w edukację w zakresie języka polskiego i polskiej kultury w Wielkiej Brytanii. Obecnie zrzesza ponad 130 polskich szkół sobotnich w Anglii, Irlandii Północnej i Szkocji. Oferuje wszechstronną pomoc wszystkim zaangażowanym w tworzenie i prowadzenie szkół. Prowadzi Centrum Egzaminacyjne, umożliwiające zdawanie egzaminów GCSE i A-Level z j. polskiego jako obcego.
Zajmuje się promocją polskiej oświaty i kultury na arenie międzynarodowej poprzez m.in. współpracę z organizacjami w Wielkiej Brytanii, w Europie i na Świecie oraz reprezentowaniem interesów oświaty polonijnej w Polsce.
Polska Macierz Szkolna dba o znajomość języka polskiego i polskiej kultury wśród polskich dzieci w Wielkiej Brytanii od 1953 roku.
Kontakt z organizacją:
Polish Educational Society
238 King Street, London W6 0RF
Tel: +44 (0)20-8741 1993 Fax: +44 (0)20-8748 5522
www.polskamacierz.org
email: pms@polskamacierz.org // pms@ukonline.co.uk
http://www.polskamacierz.org/

Ambasada i Konsulat RP w Londynie

– polska misja dyplomatyczna w stolicy Wielkiej Brytanii.
Historia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Wielką Brytanią sięga XVI wieku. Pod koniec XVIII wieku polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne mieściło się np. przy Manchester Square. Budynek był też siedzibą polskiej ambasady w okresie II wojny światowej. Do czasu zbombardowania w 1940 pełnił też funkcję siedziby Rządu RP na uchodźstwie. Po odbudowaniu pełnił rolę ambasady, również i obecnie. Pierwsza siedziba konsulatu RP w Londynie mieściła się przy Upper Montagu Street 2 Russel Square (1919-1939), Thornhaugh Street 2 Russel Square (1939), następnie przy Portland Place (1939-), obecnie przy New Cavendish Street 73.
Ambasada i Konsulat wspierają działalność PLCA poprzez obejmowanie patronatem wydarzeń o charakterze integracyjno-kulturalnym, wsparcie finansowe oraz merytoryczne w zakresie prowadzenia organizacji polonijnej.
W roku 2016 Konsul Michał Mazurek zaszczycił swoją obecnością Festiwal Polski w Bedford.
http://www.londyn.msz.gov.pl/pl/root

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który był prezesem do 2008 roku.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – Biuro Zarządu Krajowego
Ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
tel. +48 22 556-90-02
fax: +48 22 556-90-43
e-mail: swp@swp.org.pl
www.wspolnotapolska.org.pl

Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy” z Włocławka

Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy” działający przy Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku to grupa folklorystyczna prowadząca działalność kulturalno-oświatową obejmującą folklor wielu regionów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Kujaw. Zespół w maju 2015 roku obchodził 30-lecie swojej działalności artystycznej. Od ponad ćwierć wieku promuje polski folklor, tradycje i obrzędy m.in. z Kujaw, Łowicza, Spisza, Rzeszowa, Żywca, Krakowa oraz Kurpi. W repertuarze Zespołu znajduje się wiele etiud tanecznych, wokalnych i muzycznych, które prezentują na scenach w Polsce i poza jej granicami, promując miasto i kraj. Oprócz odtwarzania oryginalnych tańców, śpiewów, muzyki i strojów ludowych, Zespół na swoim koncie posiada również różnorakie widowiska związane z obrzędowością, m.in. obrzęd Nocy Świętojańskiej.
Dzieci i młodzież Zespołowa rozwijają się więc nie tylko pod względem tanecznym (ruchowym) ale także muzycznym i wokalnym. Prowadzone zajęcia obejmują również ćwiczenia koordynacyjne i sprawnościowe. Każda godzina spędzona na parkiecie daje wymierne efekty w czasie prezentacji scenicznych, ale także w codziennym życiu.
Zespół to nie tylko praca, ale również możliwość spędzenia wolnego czasu, a także możliwość podróżowania po całym świecie. Tylko w ciągu ostatniej dekady Zespół odwiedził około 10 państw na całym kontynencie, a także w Azji. Ponadto, bierze udział w konkursach i przeglądach oraz organizuje zgrupowania szkoleniowo-kondycyjno-wypoczynkowe dla swoich tancerzy.
Zespół Pieśni i Tańca “Kujawy”
ul. Łęgska 28
87-800 Włocławek
Kierownik Zespołu: Maciej Mielczarski
Tel. 54 427-02-52
e-mail: kujawy@vp.pl
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który był prezesem do 2008 roku.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – Biuro Zarządu Krajowego
Ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
tel. +48 22 556-90-02
fax: +48 22 556-90-43
e-mail: swp@swp.org.pl
www.wspolnotapolska.org.pl

Kampanie – wspieramy innych