Zgłoszenie dziecka do Szkoły PLCA

Nazwisko dziecka (*)

Imiona dziecka (*)

Data urodzenia dziecka (*)

Miasto urodzenia (*)

Adres zamieszkania dziecka (*)

Szkoła do której uczęszcza dziecko (*)

Nazwisko, adres i numer telefonu lekarza dziecka (*)

Dodatkowe informacje medyczne (*)

Sugerowana klasa w Polskiej Szkole

Imię i nazwisko pierwszego rodzica (główny opiekun) (*)

Adres pierwszego rodzica (*)

Numer telefonu pierwszego rodzica (główny opiekun) (*)

Adres email pierwszego rodzica (*)

Imię i nazwisko drugiego rodzica

Adres drugiego rodzica

Numer telefonu drugiego rodzica

Adres email drugiego rodzica

Preferowana forma płatności
PrzelewCzek

Dodatkowe informacje lub pytania