Szkolenie ma na celu pomóc organiaciom polonijnym w aktywizowaniu środowiska, przede wszystkim polskiego i zachęcanie do wspólnego, aktywnego działania.