info@polish-culture.com
Charity No. 1170478

Blog

Podziękowania i wyróżnienie dla PLCA

PLCA jako organizacja charytatywna uczestniczy w wielu partnerskich projektach, jednym z nich jest Bedford as One. Projekt ten skupia lokalne organizacje, których głównym celem jest pielęgnowanie tego co łączy wszystkich mieszkańców. Przedstawiciele naszej organizacji reprezentując polską społeczność na lokalnym forum, brali czynny udział w spotkaniach, konferencjach i dyskusjach dotyczących różnych problemów.