info@polish-culture.com
Charity No. 1170478

Blog

Szkolenie w Ambasadzie RP w Londynie na temat “Community Organising”

21 października 2017 roku przedstawicielka PLCA uczestniczyła w szkoleniu organizowanym przez Ambasadę RP w Londynie. Spotkanie to skierowane było do przedstawicieli organizacji polonijnych i  poświęcone było organizowaniu działań skierowanych do społeczności lokalnych. Szkolenie to, prowadzone przez trenerów z High Trees Community Development Trust, miało na celu pomóc organizacjom polonijnym w aktywizowaniu środowiska, przede wszystkim polskiego i zachęcanie do wspólnego, aktywnego działania.